Impresszum

Cégnév: InduComp Electronic Components Kft.

Cím: H-2890, Tata, Molnár u. 5.

Cégjegyzék szám: 11-09-029875

Bejegyző Hatóság: Tatabánya

Adószám: 32078684-2-11

Ügyvezető igazgató: Holczinger Mónika, Batta György

Telefonszám: +36 34 586 780

Fax: +36 34 586 781

E-Mail: info@inducomp.hu

Tárhely: IT & Coffee Kft.

© Copyright 2022, InduComp Electronic Components Kft, Tata, Magyarország
Minden jog fenntartva. Az InduComp weboldalakon található szöveg, képek, grafikák szerzői jogvédelem alatt állnak.
A weboldalak tartalma kereskedelmi célból nem másolható, és nem módosítható.

Az adatok nagy odafigyeléssel történt összesítése ellenére sem tudja az InduComp Electronic Components Kft. az információk pontosságát és hibátlanságát garantálni. Az InduComp Electronic Components Kft. nem vállal felelősséget a weboldalak akár közvetlen, akár közvetett használatából eredő semminemű kárért, amennyiben ezek nem a cég szándékosságára vagy gondatlanságára vezethetők vissza.

Utalások és linkek

Olyan idegen internetoldalakra (linkek) történő utalások esetében, melyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, a felelősségvállalási kötelezettség csak akkor lép érvénybe, ha a szerzőnek a tartalomról tudomása van, és technikailag lehetséges valamint megkövetelhető lehetne, jogellenes tartalom esetén a felhasználásának elkerülése. A szerző ennél fogva nyomatékosan kijelenti, hogy a link elhelyezésének időpontjában a megnyitott oldalak tartalma nem volt illegális. A szerzőnek nem áll módjában a megnyitott ill. kapcsolódó linkek aktuális és későbbi megjelenési formájára és tartalmára befolyást gyakorolni. Ezért teljességgel elhatárolja magát minden megnyitott ill. kapcsolódó link olyan tartalmától, melyek a linkelhelyezés után módosítva lettek. Ez a nyilatkozat érvényes minden, az internetről levett linkre, és a szerző által külső információként felvitt vendégkönyvekre, kontaktoldalakra és elektronikus címlistákra. Az illegális, hibás vagy hiánytalan tartalomért, és különösképp az ily módon megkapott információk használatából vagy nem használatából eredő károkért, csak az oldalt megjelentető a felelős, nem pedig az, aki ezen a linken keresztül azokat nyilvánosságra hozta.

Szerzői és jelölési jog

A szerző a publikációkban felhasznált ábrákra, hang-/videoanyagokra és szövegre vonatkozó szerzői jogokat figyelembe veszi, igyekszik általa készített ábrákat, hang-/videoanyagokat és szöveget használni, vagy nem engedélyköteles ábrákat, hang-/videoanyagokat és szöveget alapul venni. Minden, az internetes ajánlatokban megnevezett, és adott esetben harmadik által levédetett márka- és védjegyekre kivétel nélkül a mindenkori hatályos jelölési, és a mindenkori tulajdonos által bejegyzett tulajdoni jog érvényes. Csupán a megnevezés alapján nem lehet arra következtetni, hogy a márkejelzés harmadik által nincs levédetve! A szerző által készített és megjelentett anyag másolásának joga egyedül a szerzőt illeti meg. Az ábrákat, hang-/videoanyagokat és szöveget más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban sokszorosítani vagy felhasználni a szerző hozzájárulása nélkül nem lehet.

Adatvédelem

Amennyiben az internetajánlaton belül lehetőség van arra, hogy személyes vagy üzleti adatok jelenjenek meg (elektronikus levelezési cím, név, megszólítás), ezeknek megadása kifejezetten csak a felhasználó önkéntességén alapul. A megjelentett szolgáltatások igénybevétele és díjazása amennyiben ez technikailag lehetséges és megkövetelhető- az ilyen adatok megadása nélkül, anonim módon, vagy fantázianév használatával is lehetséges.

A felelősség kizárásának hatályossága

Ezek az oldalak az internetajánlat részét képezik, és a felelősségvállalás kizárására való utalás miatt készültek. Amennyiben ezen szöveg egyes részletei vagy megfogalmazásai nem, vagy már nem teljesen megfelelőek lennének, a dokumentum többi részének tartalma érvényben marad.